برات

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

...!

۱۵
تیر


مـن از آن روز کـه در بنــــــد تـوام آزادم!

پادشاهم که به دست تو اسیر افتـادم


پ.ن: سعدی نوشت.  • هم سایه