برات

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده استبنازم شیعه را کز حُبّ مولا

شود کُفو تمام اهل طاها

شود شعرم شروع از نام مولا
بگویم تا ابد مدح و ثنای آل طاها

بگویم ذکر مولا؛ "یا علی" را، "با علی" را
نوشتم هر کجا صل علی آل "علی" را

گره خوردست زلف هر کسی با دیگری را
و از ما بند خوردست؛ أبانا را، "علی" را  • هم سایه