برات

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

آفتاب صبح

۰۱
فروردين

قدیمی هـا معتقدند

تـابش آفتـاب صبح، سبب جـاری شدن سرچشمـه ای از زلال رحمت است؛

برای همیـن است که یقین کردم

شیعـه، آفتـاب صبح را چشیـده است.
  • هم سایه

سلام علی ربیع الأنام


بگذاریم وجودمان نسیم بهار را بچشد، مباد که با آمدن بهار نشناسیمش!


آری، بهار مردمان نزدیک است.  • هم سایه